Framgång med prestationsbaserad marknadsföring

Intäkter för Tradedoublers nätverk

Säljindikatorn på vår webbsida illustrerar den levererade €3,5md intäkt som Tradedoubler levererade till våra kunder under 2012, vilket innebär €111 varje sekund under hela året.   

Skulle du behöva ytterligare information kring vår finansiella prestanda, kan du besöka vår webbsida för investerare.

Vi eftersträvar att vara ditt "nätverksval” och vi är fast beslutna att vara det bäst presterande nätverket för prestationsbaserad marknadsföring. 

Som det ledande företaget inom prestationsbaserad marknadsföring i Europa når vårt nätverk varje dag miljontal potentiella kunder. Vi genererar över €3,5md i intäkter årligen för våra kunder. 

Vår verksamhet baseras på betala-för-prestation modellen, vilket innebär att annonsörerna endast betalar när försäljningen levereras och publishers tar emot betalning endast för de ökande intäkter som de levererar. 

Fördelar genom din Tradedoubler anslutning.

  • Kundteam med hög expertis har djupgående kunskaper och arbetar hårt för att du ska nå framgång. 
  • Nätverkstäckning säkerställer åtkomst till över 140 000 publishers som representerar de allra senaste affärsmodellerna.
  • Avancerad teknologi erbjuder allt det som krävs för att hantera dina prestationsbaserade marknadsföringsprogram.
  • Nätverkskvalitet säkerställer den mest engagerade publik som ditt program kräver.
  • Internationell tillväxt med en verksamhet som spänner över 40 länder och som växer, orsaken till varför Tradedoubler är perfekt placerad för att lansera din globala expansion.

Kontakta våra kundteam för mer information kring hur du kan nå större framgång med hjälp av prestationsbaserad marknadsföring.