Värdera din trafik på jämförbara grunder!

postat av Lorraine, Publisher Communications Manager03 sep 2010

Det finns ett gammalt talesätt som förespråkar att man jämför ”äpplen med äpplen”, alltså att man jämför företeelser på rättvisa och jämförbara grunder. Detta är naturligtvis av yttersta vikt när man som publisher utvärderar hur mycket man faktiskt får betalt för sin trafik av annonsörer. Är 2 kr per klick bättre än 150 kr per lead, är CPM alltid bättre än CPC och hur var det nu med iSales och CPO igen? Tjänar verkligen andra siter mer än vad du gör givet de trafikförutsättningar som finns och vad var det alla de där knepiga förkortningarna i rapporterna betydde nu igen?

För att reda ut begreppen en gång för alla utan att skriva en avhandling så förespråkar jag ett mycket enkelt nyckeltal som fungerar i alla lägen då man vill värdera sin trafik – nämligen eCPM. Förkortningen står på internetspråk för effective cost per mille eller effektiv ersättning för tusen visade annonser. Alltså hur mycket du som publisher får betalt för att visa en annonsörs annons tusen gånger.

Anledningen till att just impressions eller visade annonser blir grundföreteelsen är för att alla andra modeller kräver en visad annons för att kunna existera. Ett klick kräver en visning, ett lead likaså och alla typer av avslut någon typ av visad annons. Dock krävs ingen av de andra företeelserna i kombination för att kunna få intäkter från annonsering (ett avslut kräver inte alltid ett klick och ett klick kräver inte alltid ett avslut för intjäning – dock kräver de båda minst en impression för att kunna existera) Formeln för att räkna fram eCPM enligt nedan:

eCPM (kr) = Publisher Comission (kr) / Antal visade annonser * 1000

Att bryta ner sin intjäning på tusen visade annonser kräver naturligtvis att man mäter det vi kallar impressions eller annonsvisningar. Vissa typer av annonselement, t.ex. textlänkar, mäter inte alltid hur många visningar som sker. Därför är det viktigt att man försäkrar sig om att man verkligen mäter antalet visningar innan man räknar fram sitt eCPM annars riskerar man få ett missvisande resultat. Poängen med att använda ett gemensamt nyckeltal som eCPM är att man som publisher helt plötsligt kan jämföra olika typer av ersättningar från olika annonsörer på en och samma utvärderingsgrund.

Så glöm för en sekund alla olika typer av ersättningar, olika program eller kampanjer och gör denna mycket enkla räkneövning på den trafik du skickar till olika annonsörer. Helt plötsligt går det att jämföra vad olika aktörer och annonsörer som ger betalt per lead, sale eller klick betalar för 1000 visade annonser. Du kan även jämföra ditt eCPM med andra siter för att se vem som egentligen tjänar mest på sin trafik mätt i effektivitet. Det blir också enkelt att analysera vad en extra annonsyta, nya format eller ny design ger för effekt på din intjäning. Faktum är att nedbrutet i eCPM så betalar alla annonsörer för tusen visade annonser vilket vi vet står högst på alla publishers önskelistor!

Jonas Rundgren, Publisher Account Director

Taggar: Affiliate (165), Kampanj (42), Tradedoubler (178)

Kommentarer (0)

Kommentera

Kommentera

Tillbaka högst upp