Sju tips för att lyckas med ditt affiliateprogram utanför hemlandets gränser

postat av Magnus Nyström - CTO10 dec 2013

Gränsöverskridande handel utgör nio procent av handeln i detaljistledet inom EU. Denna siffra förväntas överstiga 20 procent 2016. I resten av världen finner vi liknande trender, särskilt portugisiska och spanska publishers genererar oerhört mycket trafik från Latinamerika till sina webbsajter och därigenom till de annonsörer som finns där. 

För dagens annonsörer är det logiskt att inte bara skräddarsy affiliatemarknadsföringen så att den passar in på ett internationellt köpmönster utan också skapa starka band med publishers för att skapa framgångsrika annonskampanjer oavsett var målgrupperna befinner sig geografiskt.

Här kommer några tips om hur ett framgångsrikt internationellt affiliatemarkndsföringsprogram byggs upp genom ett nätverk av internationella publishers: 

  1. Förenkla för publishers att få betalt: undersök vilka valutor publishers helst vill få betalt i. kom ihåg att publishers inte hanterar betalningar för kundernas varor så de har oftast bara ett bankkonto och använder en valuta. Således, se till att de inte riskerar några valutaförluster eller riskerar att inte få betalt, för i så fall så minskar incitamentet för att göra affärer med dig.
  2. Se till att din kampanj går ut i det lokala språket: För att attrahera internationella publishers måste du tala deras och deras publiks språk, bokstavligen. Du måste förstå miljön där kampanjbudskapet går ut och se till att erbjudandet uppfattas på rätt sätt för att kunderna ska handla.  Om du inte kan skapa en hel webbsajt i det lokala språket så måste du i alla fall producera de viktigaste sidorna i det lokala språket.
  3. Alla erbjudanden ska vara i den lokala valutan: Konsumenter litar på erbjudanden där de uppmanas att betala i den lokala eller åtminstone den regionala valutan som exempelvis Euro i Europa eller amerikanska dollar i Mellanöstern.
  4. Se till att fraktkostnader är transparenta: Se alltid till att alla kostnader för konsumenten är transparenta och lättbegripliga och att publishern också förstår dem så att de kommuniceras på ett korrekt och tydligt sätt. Ett bra tips är att ta bort serviceavgiften om köpet överstiger ett minimibelopp. Det gör det enklare för både dig, publishern och kunden. 
  5. Håll dialogen öppen och följ marknadsutvecklingen: Att veta vad som fungerar och inte fungerar kan i många marknader vara avgörande för om det blir succé eller inte. Vet du exempelvis varför visa köpmönster blivit vanligare och varför vissa varumärken är starkare än andra? Bygg starka relationer med dina publishers och håll en öppen dialog er emellan så att ni kan utbyta erfarenheter för att gemensamt driva trafiken och därigenom maximera intäkterna.
  6. Använd marknadskanalerna effektivt: Se till att du vet om köpen har genomförts på en smartphone eller en iPad eller vilka kunder som föredrar en dator. Se till att du känner till på vilka marknader som onlinebetalningar är allmänt accepterade och var man helst betalar efter att varorna levererats (som till exempel i Ryssland).  
  7. Utse en kontaktperson att lita på: Se till att det finns en dedikerad person som håller kontakten med publishern och som förstår publisherns situation. Denna person kan i sin tur fungera som central planerare. Detta är en affärskritisk position som kommer att hjälpa dig att inte bara utveckla relationen utan också säkra framgång och skapa förtroende. Detta inger publishern känslan av ni gemensamt strävar mot samma mål.
     

Vill du lära sig mer om hur du bygger upp ett framgånsgrikt internationellt affiliatemarknadsföringsprogram? Läs då: ‘How affiliates can expand into Europe

Taggar: Affiliate (165), Kampanj (42)

Kommentarer (0)

Kommentera

Kommentera

Tillbaka högst upp