Hett ämne - utbetalningar till affiliates

postat av Lorraine, Publisher Communications Manager20 aug 2009

Svar till alla affiliates som är missnöjda med Tradedoublers agerande när det gäller utbetalningar av ersättningar

Av Åsa Lundell, Account Director (kundteamschef)

Det pågår just nu en diskussion i flera fora där det ställs frågor om Tradedoublers agerande när det gäller kunders betalning av fakturor och utbetalningar till affiliates. Som Philip skriver i ett tidigare inlägg så kommenterar vi inte enskilda kunder med hänsyn till alla de olika intressenter som Tradedoubler har, men vi vill gärna försöka förklara hur Tradedoubler agerar och försöker ta till vara affiliates intressen.

1. Enligt de avtal vi har tar vi inte kreditrisken för ersättningar till affiliates, utan det är kunderna som enligt våra avtal är ansvariga för betalningar till affiliates. Vad vi känner till är det heller ingen av våra konkurrenter som gör detta, utan det är branschstandard att kunderna tar det ansvaret. Vi har alltså inte möjlighet att göra utbetalningar till affiliates innan vi har fått betalt från kunden. När vi fått betalt betalar vi direkt ut till affiliates vid nästa betalningstillfälle.

2. De flesta av våra kunder (många av Sveriges största varumärken och onlineaktörer) betalar sina fakturor i tid och är precis som Tradedoubler ytterst måna om att göra rätt för sig och behandla affiliates på ett professionellt sätt. Det finns dock kunder som får problem med sin ekonomi och börjar släpa efter med fakturor eller vill sänka sina kostnader för affiliatemarknadsföring. Vissa mindre nogräknade kunder försöker då hitta felaktigheter i TradeDoublers agerande för att slippa betala fakturorna eller sänka sina kostnader.

3. I de fall där Tradedoubler bedömer att en annonsör kan komma att få svårt att betala sina fakturor för att bolaget är på obestånd eller haft försenade fakturor en tid, så försöker vi hitta bästa möjliga lösning för att rädda så mycket intäkter som möjligt till affiliates. Ledningen i Sverige och vår chefsjurist förhandlar med kund för att nå en uppgörelse som ger affiliates så mycket som möjligt av de ersättningar de har rätt till. Vi har exempel på kunder som velat stänga av alla affiliates omedelbart för att minska sina kostnader, vi har andra exempel där kunden velat sätta alla ersättningar till noll (0!) omedelbart för att slippa betala ut pengar för det resultat som affiliates driver och ytterligare exempel där kunder uttryckligen sagt att de inte kommer att betala en enda faktura till från Tradedoubler. Detta är en process med förhandlingar och vi kan inte gå ut med information om kundens agerande till affiliates eftersom det skulle vara helt emot vår policy. Men vi gör verkligen allt för att hitta en uppgörelse som istället för 0% av ersättningarna kanske blir 50, 75 eller 90% åtminstone.

4. De flesta av våra kunder är som sagt oerhört måna om sina affiliates och ovanstående exempel på agerande är undantagsfall, men det är självklart tråkigt både för Tradedoubler och för affiliates.

5. Vi vill ha våra affiliates förtroende! Vi vill därför bjuda in alla affiliates till ett öppet möte här på Tradedoblers kontor på Sveavägen 20 i Stockholm där ni har möjlighet att vädra alla era åsikter och få svar på alla frågor från ledningen i Sverige och vårt affiliateteam.

Med hopp om ett gott samarbete framöver och tveka inte att höra av er till oss!

Välkomna till oss på Sveavägen 20, 7 tr nästa fredag 28/8 efter 14. Fråga efter Åsa Lundell, David Mühle, Caroline Wänström eller Kristian Nordefors i receptionen!

Taggar: Affiliate (165), Tradedoubler (178)

Kommentarer (0)

Kommentera

Kommentera

Tillbaka högst upp