86 % använder internet minst en gång i veckan

postat av Lorraine, Publisher Communications Manager08 feb 2010

SCB släppt nyligen rapporten ”Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009” och den visar att 86 % av svenskarna i åldern 16-74 år använder internet minst en gång i veckan vilket är en liten ökning jämfört med 2008 då motsvarande siffra var 83 %.

Andelen som köpt/beställt varor eller tjänster via internet ökar återigen efter att ha stått stilla mellan 2007 och 2008. Från 2008 ökade andelen som handlat via internet med tio procentenheter till 63  %. Samtidigt har också gapet mellan män och kvinnor minskat, 65 % av männen och 61 % av kvinnorna handlade via nätet under en tolvmånadersperiod mot 57 respektive 50 % för undersökningen 2008.

37 % läser bloggar
WII har kommit med en undersökning (”Svenskarna och Internet 2009”) som visar att hela 37 % av Internetanvändarna i Sverige bloggar, 2008 var den siffran 33 %.

Läsandet av bloggar är störst bland de yngsta och det är främst unga kvinnor. Av alla kvinnliga internetanvändare i åldern 16-25 år läser hela 69 % bloggar, för unga män är andelen 51 %.

Privatpersoners användning av datorer och internet 2009 och den visar att 86 % av svenskarna i åldern 16-74 år använder internet minst en gång i veckan vilket är en liten ökning jämfört med 2008 då motsvarande siffra var 83 %.

Taggar: Tradedoubler (178)

Kommentarer (0)

Kommentera

Kommentera

Tillbaka högst upp