Skip to content

Cross Device Tracking

Oferowane przez firmę Tradedoubler rozwiązanie do mierzenia zachowań konsumentów korzystających z kilku urządzeń jest liderem na rynku europejskim

Konsumenci kupujący online często korzystają z więcej niż jednego urządzenia. Średnio dwie piąte zakupów dokonywanych za pomocą urządzenia przenośnego, komputera PC/laptopa lub tabletu jest wynikiem wcześniejszych poszukiwań, do których używane było inne urządzenie. Jeśli nie wiemy, jakimi ścieżkami nasi klienci dochodzą do zakupu online, nasze decyzje dotyczące strategii marketingowej będą opierać się na niepełnych informacjach o zachowaniu naszych klientów.

W rozwiązaniu Cross Device Tracking firmy Tradedoubler zastosowano deterministyczne metody korelowania danych, pozwalające klientom mierzyć wszystkie transakcje sprzedaży online i rejestrować typ urządzenia, jakie zostało użyte w celu dokonania zakupu. Udoskonalona platforma trackingowa dostarcza sprzedawcom wyczerpujących i wolnych od błędów informacji o efektywności reklamy elektronicznej oraz gwarantuje wydawcom dochody z reklamy odzwierciedlające wysokość generowanych przez nich obrotów. Dzięki zasięgowi swojej sieci Tradedoubler jest jedną z niewielu firm będących w stanie wykorzystać potencjał metod deterministycznego korelowania danych.

Identyfikacja urządzeń, na których następuje konwersja, pomaga reklamodawcom śledzić całą ścieżkę online kończącą się zakupem.

Jesli potrzebujesz pełnego obrazu wszystkich Twoich aktywności online marketingowych, możesz wykorzystać TD CONNECT, kompleksową platformę do zarządzania współpracą z wydawcami, zapewniającą możliwości trackingu Twoich działań we wszystkich kanałach. TD ADAPT, nasze narzędzie business intelligence, pozwala wizualizować gromadzone dane w postaci wykresów i dashboardów, ułatwiając marketerom wyciąganie wniosków i podejmowanie optymalnych decyzji.


Zalety

  • Deterministyczne korelowanie danych pozwala analizować ścieżkę konsumenta w sieci kończącą się zakupem, nawet wtedy, gdy używa on kilku urządzeń. Jest to możliwe dzięki stworzeniu anonimowego powiązania między użytkownikiem i jego cyfrowymi urządzeniami. Wszystkie dane są anonimizowane, więc żadne informacje umożliwiające ustalenie tożsamości użytkownika nie są gromadzone.
  • Przypisanie transakcji zakupu do właściwego kanału, wydawcy i urządzenia.
  • Monitorowanie liczby transakcji sprzedaży powiązanych z kilkoma urządzeniami ze wskazaniem, które z nich posłużyło do zawarcia transakcji.
  • Tracking zachowań konsumentów korzystających z wielu środowisk i urządzeń: stron internetowych przeglądanych na komputerze PC, stron przeznaczonych dla urządzeń mobilnych i aplikacji.
  • Łatwe wdrożenie zarówno dla wydawców, jak i reklamodawców.

Korzyści

  • Gwarancja, że każda transakcja sprzedaży zostanie zarejestrowana; rozwiązanie nie narusza przepisów UE w zakresie ochrony prywatności.
  • Dokładne informacje o opłacalności wydatków na marketing cyfrowy w rozbiciu na typy urządzeń i kanały.
  • Poznaj zachowania nabywczych konsumentów korzystających z kilku urządzeń cyfrowych
  • Program partnerski umożliwiający skuteczny tracking konsumentów w różnych środowiskach przyciąga najlepszych wydawców.
  • Rozwiązanie Cross Device Tracking przynosi szybkie wyniki.