De cookiewetgeving is per 1 Juni 2012 van kracht

geplaatst door Joost Hagesteijn14 jun 2012

Er heerst er nog veel onduidelijkheid hoe de wet moet worden nageleefd en hoe er gehandhaafd moet worden.

De OPTA heeft inmiddels aan nu.nl verklaard dat “de politie ook niet bij ieder kruispunt staat”. Het is in principe de verantwoordelijkheid van de website zelf. Wij kunnen niet iedereen controleren.” Aan Emerce heeft de OPTA een vergelijkbare reactie gegeven: “Formeel hebben we geen periode ingelast waarin we minder streng zullen optreden, maar in de praktijk zal dit wel het geval zijn. We kunnen niet alle sites een boete opleggen, daar hebben we de mankracht niet voor. We gaan ons daarom richten op schrijnende gevallen, oftewel partijen die waarschuwingen in de wind slaan.”

Zojuist heeft de OPTA een FAQ geplaatst op hun site.

Hoewel hiermee geen duidelijkheid wordt geschept over de inhoudelijke naleving, kunnen de verklaringen door de OPTA enigszins als geruststellend voor de affiliate branche worden opgevat. Op basis van de laatste ontwikkelingen willen wij u informeren over wat Tradedoubler doet en gaat doen om de wet na te leven, en hoe wij onze partners hierbij advies en ondersteuning kunnen bieden.

Artikel 11.7.a TW in het kort:

Het nieuwe artikel bestaat uit twee delen. Enerzijds moeten adverteerders, publishers en netwerken die gebruikmaken van trackingtechnologie en cookies consumenten hierover informeren. Anderzijds vereist het artikel dat de adverteerders, publishers en netwerken die trackingtechnologieën toepassen, toestemming van gebruikers dienen te krijgen, de zogenoemde opt-in regeling.

De wet voorziet een opt-in voor alle vormen van informatieverwerking, dus niet alleen voor cookies maar ook voor alternatieve trackingtechnologieën, bijvoorbeeld fingerprint-tracking. Zoals al aangegeven, ligt de handhaving van de wetgeving primair bij de OPTA.

Tradedoubler NL

Eén van de belangrijkste punten uit het artikel is het voldoen aan de informatieplicht richting consumenten. Daarnaast evalueren we ook welke initiatieven mogelijk zijn voor de opt-in vereiste. Wij nemen hiervoor de volgende acties:

1)      Consumenten voorzien van informatie (www.tradedoubler.com/privacy-policy) over wat wij doen met cookies en andere vormen van tracking

2)      Een whitepaper delen van de DDMA met uitgebreide informatie over de wetgeving voor adverteerders, bureaus en publishers

3)      Informatie verstrekken aan publishers en adverteerders zodat zij op hun sites kunnen voldoen aan de informatieplicht

4)      Wij blijven consumenten, adverteerders en publishers continu op de hoogte houden

5)      Tradedoubler gaat actief met PAN en IAB evalueren in hoeverre we gebruik kunnen maken van browsermaatregelen door het W3C (het conglomeraat van browserproducenten) om de wet na te leven. We zullen een alternatief scenario ontwikkelen mochten de browsers niet met een afdoende oplossing komen.

Wat kunnen Tradedoubler partners doen?

De eerste stap op weg naar de naleving van de nieuwe wetgeving is nagaan wat voor trackingtechnologieën (tracking cookies) er op uw eigen website actief zijn. U kunt bijvoorbeeld de tool Ghostery gebruiken om te zien wat voor “third party” technieken actief zijn.

Daarnaast is het belangrijk om na te gaan welke technieken (bijvoorbeeld cookies) u zelf gebruikt, wat voor cookies uw eigen website plaatst, waar ze voor dienen, hoe lang ze actief zijn, en welke informatie ze opslaan. Via uw browser kunt u nagaan of en welke cookies u plaatst. Zorg dat u hiervan een lijst maakt. U kunt de verschillende technieken in verschillende categorieën indelen:

a) functionele cookies (bijvoorbeeld een cookie voor het winkelwagentje)

b) performance cookies (waaronder affiliate tracking);

c) analytische cookies (Google Analytics, etc) en;

d) targeting cookies (voor behavioral retargeting).

Deze indeling kan in een volgende stap gebruikt worden om per categorie van cookies toestemming te vragen. De wet vereist daarnaast dat de gebruikers geïnformeerd worden over de doeleinden waarvoor de cookies worden gebruikt alsook de doeleinden waarvoor de verzamelde informatie wordt gebruikt. Door een onderscheid te maken in categorieën kan onmiddellijk de informatie over deze doeleinden worden toegevoegd, bijvoorbeeld in een overzichtelijke tabel. Een goed voorbeeld is hiervan de site van de BBC.

Stel vervolgens een apart cookie-statement op (waarin u bovenstaande lijst en een omschrijving opneemt) en plaats deze op uw website. Dit cookie-statement dient duidelijk zichtbaar te zijn en makkelijk te vinden. Twijfelachtig is of de enkele opname van het cookie-statement in de footer van uw webpagina voldoende is. Het is ook belangrijk dat het cookie-statement in begrijpelijke taal geschreven is. Vanuit Tradedoubler ontvangt u binnenkort een overzicht van de trackingtechnologieën die wij als netwerk gebruiken, zodat u uw cookie-statement hiermee kunt aanvullen.

De volgende stap is lastiger en is een uitdaging voor iedereen die cookies en andere technieken gebruikt. Het verkrijgen van geldige toestemming. De gebruiker moet een bewuste, specifieke en op voldoende informatie gebaseerde keuze kunnen maken om de toepassing van tracking-technieken (zoals cookies) te accepteren. Hoe dat precies moet gebeuren hebben de wetgever en de OPTA niet gezegd. Het is aan de branche om hier oplossingen voor te vinden.

Daarbij is het natuurlijk belangrijk om de gebruikerservaring zo min mogelijk te verstoren. De wetgever heeft aangegeven dat toestemming voor meerdere technieken of meerdere gevallen in één keer kan worden verkregen. Het is niet noodzakelijk om voor gebruik van elke cookie een pop-up te tonen om de toestemming te krijgen.

Tradedoubler kan nu nog geen oplossingen bieden of advies geven over welke methode voor het verkrijgen van toestemming het best voldoet aan de wetgeving, aangezien nog weinig bekend is over hoe deze wet toegepast zal gaan worden. Wij zullen u, gezamenlijk met het PAN en de daarbij aangesloten netwerken, informeren zodra wij meer duidelijkheid en een oplossing hiervoor hebben.

Wat vindt Tradedoubler?

Tradedoubler accepteert de uitgangspunten van de cookiewetgeving om consumenten te informeren over het gebruik van cookies (en andere trackingtechnologieën) en het verkrijgen van toestemming. Het is onze ambitie een professionele branche te creëren, zowel voor onze partners als voor consumenten. Het nieuwe artikel 11.7a Tw is daarin een belangrijke stap. De uitdaging van de online marketing branche en Tradedoubler is om stappen te nemen die het artikel naleven, en tegelijkertijd het minst ingrijpend zijn voor consumenten en het gebruikersgemak zo min mogelijk verstoren.

Tradedoubler werkt, ook internationaal, hard aan de ontwikkeling en implementatie van passende initiatieven. Ook in samenwerking met andere organisaties zoals het IAB en PAN.

Heeft u vragen over de cookiewet, dan kunt u uw vragen mailen naar ons.

Tags: Technology (9)

Reacties (0)

Plaats een reactie

Plaats een reactie

Terug naar boven